STW Brzozów
           OFERTA                  OGŁOSZENIA           HISTORIA ZAKŁADU               GALERIA                    KONTAKT         
 
Historia Zakładu STW
 
 
     Początki działalności Spółdzielni Transportu Wiejskiego sięgają lat sześćdziesiątych. W 1965 roku przystąpiono do tworzenia branżowej jednostki transportowej zwanej Wojewódzką Spółdzielnią Transportu Wiejskiego
z siedzibą w Rzeszowie. Spółdzielni tej podlegały oddziały w poszczególnych powiatach, w tym również w Brzozowie.
 
Po krótkim okresie ich działalności nastąpiła reorganizacja. W 1976 roku w każdym nowo powstałym województwie powołano nowe jednostki o nazwie Spółdzielnia Transportu Wiejskiego.
W naszym przypadku była to Spółdzielnia Transportu Wiejskiego z siedzibą w Krośnie, której to podlegały oddziały w każdym powiecie (nasz oddział Brzozów). W takiej formie organizacyjnej przetrwała wymieniona Spółdzielnia do 1991 roku. Od tego roku nastąpiła kolejna reorganizacja.
 
Dotychczasowa Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Krośnie z podległymi jej oddziałami została zlikwidowana, zaś na bazie oddziałów utworzono samodzielne jednostki o tej samej nazwie.
Powołana do życia Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Brzozowie z uwagi na niekorzystne wyniki finansowe w 1992 roku została zgłoszona do likwidacji. Natomiast w 1993 r. doprowadzono do zawieszenia postępowania likwidacyjnego i ponownie reaktywowano jej działalność.
 
Początek działalności obecnej Spółdzielni przyjmuje się jako datę 24.08.1993 r. tj. wpis do Krajowego Rejestru Sądu Gospodarczego w Krośnie pod nr RS.XII.256.
Spółdzielnia działa na zasadzie obowiązującego Prawa Spółdzielczego oraz Statutu i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębioców pod nr 0000117743.
 
          

Copyright © 2016         36-200 Brzozów ul. Bohaterów II Wojny Światowej 8      tel. 13 43 411 88   lub   600 698 252        All Rights Reserved ®